Hårdt arbejde i Mosen

2013-09-06 21.07.28a.jpg

Mosen, eller den gamle tørvegrav, skal renses med nogle års mellemrum, ellers vil den gro til i sin egen vegetation. Flere steder er mosen bundløs, så der skal trædes varsomt. Oprensningen kan kun lade sig gøre under tørkeperioder, som forårsager lav vandstand. Herover er jeg i gang med at høste sivene, der vil lægge sig som et dækkende lag over de mindre vandhuller, hvis de ikke fjernes.


2013-09-06 21.08.57a.jpg
Rasmus ses her i den anden ende af mosen, der gælder det om at få så meget vegetation op af vandet, som det nu er muligt. I denne del af mosen er der et stort område med åbent vand, det er her at fiskene, Gedder, Aborre og Skaller, trives. Det er en møjsommelig opgave at oprense, men resultatet er en fantastisk smuk mose, kunstneren Monet ville have nydt synet af Mosen i forsommeren, når alle de spændende planter blomstrer og insekterne flokkes om dem, så er Mosen som et lille paradis.
2013-09-06 22.50.12a.jpg
Prins eller Frø?
Dyrelivet er i Mosen er skrøbeligt men også meget omfattende, frøer og tudser stortrives, hvorfor Snogene også kommer her. Insekterne er her i næsten alle afskygninger – de største Guldsmede vi har set er næsten 10 cm lange.
Fuglelivet med Nattergal, Fiskehejre, Rørsanger og Rørhøns, Vandriks og alle ænderne, der kommer forbi om efteråret fra det nordlige Skandinavien. Det er besværet værd at vedligeholde denne lille naturperle, tror jeg nok!