Ejendommen

Ejendommen

soldrag6409.jpg

Ejendommen Grøndalen er en bedrift beliggende ned til Sjælsø. Navnet stammer fra Grøndal-gården, som før i tiden lå ved Kajerødgade og var i familiens eje. Grøndalen er naturarealerne der er en reminiscens fra Grøndal-gården, samt nogle forpagtede arealer.
Vi har opført et sommerhus, det er placeret hvor Grøndal-gårdens tidligere badehytte lå. Her kunne gårdens familie klæde om og slappe af, når de var ved søen. Dengang var det en bjælkehytte lavet af rundstokke fra Ravnsholt skoven i Allerød. Nu er det et nybygget hus i dansk cedertræ og strå, udformet og placeret med hensyntagen til omgivelserne.

børnogbål_0.jpg

Familien er 6. generation i byen. Vi nyder ejendommen og dens muligheder sammen med dyr, venner og ikke mindst hinandens gode selskab.

glfårehus.jpg

Vi tilstræber at Grøndalen skal være en lille harmonisk bedrift med hovedvægt på afgræsning af de fredede arealer, der sammen med hø-høst er den bedste naturpleje for området. Billedet viser den gamle stald til gæs og ænder, der igennem tiden også har været benyttet til læmmende får og som karantænestald ved sygdom.

staldmklipning.pptx_.jpg

De to store stalde bruges til de forskellige græssende dyr, ænder, gæs, får, kvæg og heste, samt til opbevaring af foder, materiel og maskiner. Staldene har gammeldags hø-loft og bedriftens hø skal derfor produceres i små baller, så høet kan ligge på loftet. Fåreklipper Baunehøj tager sig af den årlige klipning på Grøndalen, sådan har det været så langt tilbage vi kan huske, -45, måske 50 år?

jagthytteviavin.jpg

Her er Grøndal-gårdens gamle jagthytte fra ca. 1923, som dengang blev benyttet bl.a af Peter Larsen til jagt på skovduer og råvildt.
I dag kalder vi den også Tænkehytten, men udover at tankerne trives her, benytter vi den også flittigt til jagt samt den årlige vinsmagning med vinstokkene lige udenfor vinduet.

bistad12.jpg

Grøndalens mindre bygninger er ikke uvæsentlige. Nok er de gamle bistader små i størrelse, men de huser uden tvivl det største antal beboere og måske også de flittigste….

høsletferguson.jpg

Hø-høsten 2009 på arealet under plejecentret. Det er en god gammel Ferguson med fingerklipper og hø-vender, der her udfører arbejdet. På grund af det forholdsvis vanskelige terræn, er det godt med et lille, gammelt arbejdssæt som dette, der stadig kan komme ud i hjørnerne, så de invasive vækster fra naboarealerne kan holdes nede.

traktorselvbindsvendhest.pptx_.jpg

Øverst til venstre: Selvbinderen med Peter Larsen ved tøjlerne. Svend Larsen assisterer med høsten, på marken hvor Johan Manzius Vej og Manenvej i dag ligger. De to bygninger findes endnu og ligger ud til Kajerødvej, bygningen til højre er Kajerødvej 42, vestsiden. Bygningen til venstre kan være nr. 36 på Kajerødvej.
Nederst til venstre: Her er det Peter Larsen fra Grøndal-gården på traktor i gang med at høste på marken, hvor Solbjærgets huse i dag er placeret.
Til højre: Svend Larsen, også kaldet Basse, højt til hest bag Grøndal-gården. I baggrunden skimtes bygninger fra det gamle Kajerød.

scangrøhestplov.jpg

Peter Larsen i marken med et tospand, præcis på det sted hvor Svend Larsen i dag har sin ejendom på Grøndalsvænge.

scangrøndalfront.jpg

Den oprindelige Grøndal-gård lå ud til Kajerød gade og Kongevejen, midt i Birkerød, lidt vest for Bakkevej. Det var den største gård i Kajerød.

scangrøndalgården.jpg

Grøndal-gården var ejet af Paula og Peter Larsen. Peter Larsen havde i 1922 købt godset Ussingaard i Horsens af familien Castenschiold, men i 1931 ville de tilbage til Birkerød. Peter Larsen var født på gården Søborggaard, der lå tæt ved Birkerød station og Paula Larsen kom fra Bregnerødgaard i Bregnerød. De flyttede ind på Grøndal-gården sammen med deres 5 børn, Mogens, Britta, Anne-Marie, Svend og Kirsten, samt plejesønnen Ole. Kajerød Gade er den lille grusvej til højre i billedet.

bakkevej23.jpg

Bakkevej 23 blev familiens bolig efter at Peter Larsen begyndte en udstykning af Grøndal-gården. Peter Larsen købte ejendommen på Bakkevej af familien Wojchiekowski(billedet). De stammede fra Rusland og var nære venner af Storfyrstinde Olga, og måtte flygte til Danmark under den russiske revolution. Victor Wojchiekowsky blev gift med Peter Larsens datter Anne-Marie. Ved Peter og Paula Larsens død blev huset solgt til Birkerød Kommune og fungerer i dag som SFO.